Loading...

En els cursos per a nens i joves, es combina la teoría i la pràctica

Les classes grupals amb companys del mateix nivell, combinen teoria i pràctica, posant especial atenció a l’aprenentatge de les estructures gramaticals, la comprensió i expressió oral i escrita i l’adquisició de vocabulari.

És important que l’alumne/a entengui la gramàtica que ha d’utilitzar a cada moment per poder progressar sense dificultats, perquè els primers anys d’aprenentatge d’una llengua estrangera són fonamentals per al seu desenvolupament lingüístic.

Els continguts i les habilitats comunicatives específiques que es treballen a classe sempre van acompanyades de dinàmiques de grup i material de suport, com ara l’audiovisual.

Young learners

6 a 12 anys

Activitat en grup

Preparació per examens oficials

3 hores / setmanals

Teens

12 a 18 anys

Activitat en grup

Preparació per examens oficials

One to one

Speaking sessions